Omezení dopravní obslužnosti hotelu, restaurace a přilehlých sportovišť od 11. 8. 2022

Datum:
08/08/2022 - 13:26
Kategorie:

Vážení návštěvníci,

z důvodu probíhající výstavby okružní křižovatky a parkoviště před Kladenskou sportovní halou bude od čtvrtka 11. 8. 2022 uzavřen vjezd na panelovou příjezdovou komunikaci z ulice Sportovců ke Sport Hotelu Sletiště. Pro pěší, kteří přicházejí ze směru od Rozdělova, bude zřízena značená náhradní trasa přes fotbalový areál TJ Novoměstský, po které se dostanou před hotel a dále na okolní sportoviště.

Prosíme řidiče, aby respektovali dopravní značení zakazující vjezd do areálu TJ Novoměstský a odstavili svá vozidla v přilehlém okolí. Vjezd do areálu je povolen pouze technické obsluze staveb, IZS, zásobování a služebním vozidlům SAMK.

Pro příchozí ze směru od ulice P. Bezruče nadále platí nutnost využít náhradní pěší trasy přes Městský stadion Sletiště (vyznačeno v mapě).

Děkujeme za pochopení

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz