Aktuální návštěvnost
Bazén
0
Atrakce
0

Permanentka

Obchodní podmínky elektronické permanentky 


 
1. Výhody vlastníka permanentky

Nákupem elektronické permanentky získáváte především cenově výhodnější vstup do Aquaparku Kladno, finské sauny u Zimního stadionu a obou koupališť letní koupaliště Sletiště a letní koupaliště Bažantnice.

Rychlejší a snazší odbavování bez čekání ve frontě v místě, kde je vstup řízen turniketem.

 

2. Zakoupení permanetky

Permanetku lze zakoupit na pokladnách Aquaparku Kladno, na letních koupalištích i sauně. Zakoupením permanentky (tj. elektronického čipu s náramkem v podobě "hodinek") si návštěvník zakládá "virtuální účet". Prostředky z tohoto účtu může použít k úhradě vstupného do aquaparku, nákupu občerstvení tamtéž, vstupného na letních koupalištích a ve finské sauně. Na jednu permanentku může do aquaparku projít vždy jen jedna osoba. Na koupališti u Sletiště 1 permanentka umožní vstup 2 dospělých osobám.

Minimální pořizování cena permanentky je 700 Kč. Z toho 200 Kč je pořizovací cena permanentky a váš kredit je v tomto případě 500 Kč. Účtenku při zřízení nové permanentky si uschovejte!

Částku za permanentku je možné hradit hotově nebo běžnou platební kartou, benefitními kartami Sodexo Flexi pass CardSodexo Multi pass CardEdenred Benefits Card, Benefit Plus, Gallery Beta, eBenefity, MultiSport, Benefity, možné je také platit platebními poukázkami firem Sodexo (tj.: Relax, Flexi, Fokus, Bonus a Dárkový pass), EDENRED (tj.: Dárkový, SPORT&KULTURA, MULTI), Up (tj.UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon). Permanentku lze také pořídit na fakturu přes prostředky z FKSP, v tomto případě zasílejte objednávky na samk@samk.cz.

Kredit je připsán na účet, kterým je číslo permanentky. Kredit je odčerpáván po minutách a dle cenových zón tak, jak návštěvník permanentku užívá. Aktuální stav permanentky je možné zjistit na pokladně aquaparku (koupališť, finské sauny) i na našich webových stránkách "STAV PERMANENTKY". Nutná je však registrace čipu pro on-line přihlášení na pokladně aquaparku. 

 

3. Ztráty, reklamace a vrácení čipu      

                  
V případě ztráty permanentky nahlaste číslo čipu (najdete na účtence) co nejdříve na pokladnu aquaparku na tel.: 312 291 426. Účet bude pro další čerpání zablokován, kredit vám bude na základě prokázání vlastnictví (účtenka s číslem ztraceného čipu, registrace permanentky pro on-line zjišťování stavu permanentky) převeden na novou permanentku. Na webových stránkách "ZTRÁTY A NÁLEZY"  můžete dohledat nalezená čísla permanentek.

V případě reklamace při podezření na špatný odečet kreditu z vaší permanentky sepište s pokladní aquaparku reklamační protokol, nebo napište číslo čipu spolu s popisem problému na email samk@samk.cz

Pokud návštěvník nechce dále využívat výhod své permanentky, může elektronický čip vrátit na pokladně aquaparku, kde čip vykoupí za zůstatkovou cenu 100 Kč. Případný zůstatek (kredit) na permanentce, je nutné dočerpat či převést na jinou permanentku. Vrácení zůstatku z permanentky není možné!

 

4. Platnost permanentky


Platnost permanentky (elektronického čipu) je vždy 3 roky od poslední transakce, přičemž transakcí se rozumí jakékoliv čerpání služby nebo dobíjení kreditu. Každou takovou transakcí se platnost posouvá o 3 roky.

Permanentce (elektronický čip), na které nebyla zaznamenána za poslední 3 roky žádná transakce, platnost končí a kredit (částka) propadá ve prospěch provozovatele.

Výše uvedené lze shrnout a vysvětlit tak, že při běžném, pravidelném používání permanentky (elektronického čipu) nedochází k jejímu časovému omezení a majiteli může sloužit libovolně dlouhou dobu. Permanentka je přenosná.

 

5. Způsob odečítání vstupného


Při přiložení čipu (permanentky) na vstupní čtečku turniketu je zákazník vpuštěn do aquaparku a začíná se mu odečítat vstupné v MINUTOVÉM tarifu podle toho, zda pobývá v plavecké části, či v zóně vodních atrakcí (viz aktuální ceník). U výstupního turniketu je pak návštěvníkovi stržena částka podle délky pobytu v jednotlivých zónách aquaparku. Odečet dle ceníku.

Pokud má návštěvník zůstatek na permanentce v kladných číslech, umožní mu turniket pouhým přiložením čipu průchod ven (čip sběrač neodebírá, čip zůstává návštěvníkovi). V případě, že je překročen zůstatek permanentky (zůstatek se dostane do mínusových hodnot), turniket neumožní průchod. Průchod bude umožněn až po navýšení částky na permanentce na pokrytí záporného zůstatku (minimální vklad je zároveň zůstatek a musí být větší než nula).

 

6. Nestandardní opuštění placené zóny 


Upozorňujeme držitele permanentek, aby pro odchod z placené zóny aquaparku používali výhradně odchozí turniket. Průchodem (tj. protočením) přes tento turniket se ukončí odečítání kreditu z permanentky. Při jiném nestandardním způsobu odchodu z placené zóny se návštěva a tedy i odečítání kreditu neukončí. Stane se tak až automaticky, po skončení provozní doby aquaparku. Držiteli permanentky se tedy odečte více kreditu, než by se odečetlo, kdyby držitel permanentky opustil zónu průchodem přes turniket. Takto vzniklý finanční rozdíl není možné držiteli permanentky vracet!

 

7. Navyšování zůstatku permanentky


Stav kreditu na permanentce může být navyšován vkladem na pokladně aquaparku, finské sauny a letních koupališť, a to v minimální výši 100 Kč (v době provozu pokladny). K navýšení kreditu na permanentce je možné použít hotovost, běžnou platební kartu, Sodexo Flexi pass CardSodexo Multi pass CardEdenred Benefits Card, Benefit Plus, Gallery Beta, eBenefity, MultiSport, Benefity, dárkovou poukázku SAMK a poukázky společností Sodexo (tj.: Relax, Flexi, Fokus, Bonus a Dárkový pass), EDENRED (tj.:Ticket Compliments Dárkový, Ticket Benefits SPORT&KULTURA, Ticket Benefits MULTI), Up (tj.UNIŠEK, UNIŠEK+, Cadhoc Dárkový kupon). Akceptujeme pouze vyjmenované druhy poukázek. 

Spolupracujeme také s firmami Benefity a. s., Benefit Management s.r.o, Gallery Beta, Třineckými železárnami. Doplňovat kredit na permanentce lze i fakturací přes prostředky z FKSP. 
 

Otevírací doba
Pavilon atrakcí

Máme otevřeno!

OTEVÍRACÍ DOBA 

PO: 12:00 – 21:30 hod.

ÚT - NE: 9:30 - 21:30 hod.

 

Plavecký 25m bazén

Máme otevřeno!

Sledujte rozpis obsazenosti plaveckých drah a upozornění na pokladně!

OTEVÍRACÍ DOBA 

PO:12:45 – 15:00, 18:00– 21:30 

ÚT: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

ST: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

ČT: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

PÁ: 12:00 – 15:00, 18:00 – 21:30

SO a NE: 9:30 – 21:30

Otevírací doba v době státních svátků a školních prázdnin

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST  (CELÝ AREÁL)

PO: 12:00 - 21:30 hod.

ÚT - NE: 9:30 - 21:30 hod.

Pokladna se pro prodej vstupenek uzavírá ve 20,30 hod. Poslední vstup na permanentku je možný v 21,00 hod.
Teploty vody a vzduchu
25 m bazén voda 27,3 °C
25 m bazén vzduch 28 - 30 °C