Ceník sportovišť

Ostatní zde neuvedená sportoviště a prostory budou pronajaty za smluvní ceny (info na rezervace@samk.cz).

**) Základní školy ze spádové oblasti města Kladna a okresu Kladno absolvující školní výuku plavání a plavecké školy.
*) Sportovní kluby = Sportovní kluby a obdobná sdružení osob zabývající se sportovní činností na území města Kladna po dobu platnosti smlouvy uzavřené se společností SAMK pro užití prostor uvedených ve smlouvě.

V případě zájmu o individuální podmínky pronájmu pro veřejně prospěšné organizace je nutné se obrátit se žádostí prostřednictvím e-mailu samk@samk.cz ve smyslu usnesení ze 7. schůze Rady města dne 17. dubna 2023 

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz