Projekt Kladno seniorům se po koronavirové pandemii vrací do zajetých kolejí

Datum:
20/06/2022 - 08:30

Nemohli společně cvičit, vzdělávat se ani zajít na kávu. Pandemie koronaviru výrazně ovlivnila životy aktivních důchodců, kteří se sdružují v projektu Kladno seniorům. Pohybové i vzdělávací aktivity se přesunuly do online prostředí, ve kterém se senioři rychle rozkoukali. Osobní kontakt ale citelně chyběl. Teď se projekt vrací k běžnému chodu.

„Už bylo načase, všem se ohromně ulevilo,“ říká koordinátorka Jitka Kopernická, která musela v reakci na omezení plynoucí z pandemické situace řešit nečekané starosti. Většinu lekcí, ať už pohybových nebo vzdělávacích, společně s kolegy během několika dní formou živého vysílání přenesla na sociální sítě a stejnou flexibilitu ukázali i senioři, kteří se s moderními technologiemi zakrátko sžili, ačkoli se jim třeba do té doby bránili. Tolik asi jediné „pozitivum“, které situace přinesla. Internet není všelék a bez vzájemné interakce to zkrátka není ono.

„Sociální kontakty jsou nenahraditelné, to jsme viděli na dětech, které zůstaly na distanční výuce. U seniorů, kteří často žijí sami, to platí dvojnásob. Účastníci našeho projektu si za deset let jeho fungování vytvořili stálé vazby. Jsou to party, pro které cvičením v tělocvičně aktivita nekončí. Společně si dají kávu, posedí, popovídají si. Teď to skoro dva roky nebylo možné. Není divu, že jsme se na prvních lekcích po návratu k standardnímu fungování tak vřele vítali,“ vypráví Kopernická, podle níž projekt letos na jaře najel takřka do starých kolejí. Zaznamenala sice nepatrný úbytek účastníků, ale výhledově počítá naopak s rozšířením nabídky aktivit, a tím i kapacity.

„Je pravda, že se nám někteří účastníci zatím nevrátili. Mnozí trpí chronickými onemocněními, a tak mají z případné nákazy stále velký respekt. Úbytek je ale nepatrný, naopak registrujeme nové zájemce,“ bilancuje Kopernická a prozrazuje plánované novinky: „Chtěli bychom programovou nabídku rozšířit o lekce tenisu či badmintonu a také přidat pravidelné kurzy nordic walkingu, který považuji za jednu z nejvhodnějších pohybových aktivit pro seniory.“

Některé z novinek se snad podaří nastartovat už na podzim. V létě projekt funguje v prázdninovém módu. Omezené jsou vzdělávací akce ve středisku volného času Labyrint, sportovní činnosti jsou soustředěny spíše do jednorázových akcí, na které ve zbytku roku není prostor. Oblíbený je například srpnový turnaj v pétanque.

Vrcholem roku je pak Seniorský pětiboj, který se letos na Sletišti uskuteční 22. září. Skládá se z běhu na 40 metrů, vrhu koulí, hodu oštěpem, skoku dalekého a 400 metrů chůze nordic walking stylem. Tradičně se jej účastní přes padesát seniorek a seniorů a výrazný pokles nenastal ani v posledních dvou „koronavirových“ ročnících. Přihlášky je možné podat do 12. září. K dispozici jsou na vrátnici Kladenské sportovní haly.

Projekt Kladno seniorům už deset let vytváří vhodné podmínky pro trávení volného času, nabízí zájmové aktivity a činnosti, které rozvíjejí chuť pečovat o své tělo a mysl v pokročilejším věku. Aktivity jsou vedeny odbornými pracovníky, pedagogy a specializovanými lektory. Projektu se mohou účastnit všichni, kdo pobírají starobní důchod. Více informací najdete na webových stránkách www.kladnoseniorum.cz.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz