Jarní prázdniny kladenských dětí 2024 (Přihláška)

Přihláška na akciJarní prázdniny kladenských dětív termínu26. 2. – 1. 3. 2024.

Informace o dítěti
Sdělení o dítěti

Poplatek za pobyt činí 3.400 Kč za první dítě, za každého dalšího sourozence pak 3.100 Kč. Platba probíhá bezhotovostně na účet společnosti SAMK pod přiděleným variabilním symbolem, a to nejpozději do 31. 1. 2024. V případě neúčasti dítěte na táboře bude postupováno dle storno podmínek.

Tábor je určen pro děti ve věku od 5 do 14 let včetně. Pokud Vaše dítě nesplňuje tuto podmínku, kontaktujte nás na tel.: +420 724 583 228, +420 312 291 425, +420 727 901 486 nebo na email lkd@samk.cz.

Kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce

Vertical Tabs