Léto kladenských dětí 2024 (Přihláška)

Volba turnusu

Z důvodu velkého množství uchazečů je možné každé dítě přihlásit pouze na jeden termín. Na další přihlášené termíny bude zařazeno mezi náhradníky. Prosíme tedy, abyste si předem promysleli, který termín pro Vás bude nejdůležitější. DOPORUČUJEME VŠAK, ABYSTE SE MEZI NÁHRADNÍKY PŘIHLÁSILI, JELIKOŽ JE VELIKÁ PRAVDĚPODOBNOST NA PŘIJETÍ.

Informace o dítěti
Sdělení o dítěti

Poplatek za týden činí 3 900,- Kč za první dítě, za každého dalšího sourozence pak 3 600,- Kč. Platba probíhá bezhotovostně na účet společnosti SAMK pod přiděleným variabilním symbolem. Berte na vědomí, že 50 % celkové ceny tábora musí být uhrazeno do 30. 04. 2024, zbytek pak do 30. 06. 2024. V případě neúčasti dítěte na táboře si provozovatel strhne storno poplatek dle podmínek zveřejněných na www.samk.cz.

Tábor je určen pro děti ve věku od 5 do 14 let včetně. Pokud Vaše dítě nesplňuje tuto podmínku, kontaktujte nás na tel.: +420 727 901 486, +420 724 583 228, +420 312 291 425 nebo na email lkd@samk.cz.

Kontakt na rodiče nebo zákonného zástupce

Vertical Tabs