Měníme pro Kladno

Letní koupaliště Sletiště - tobogány
Po rekonstrukci hlavního vstupu
Po rekonstrukci hlavního vstupu
Před rekonstrukcí hlavního vstupu
2014

Tobogán byl na hraně životnosti, zcela chyběly zastíněné plochy v celém areálu. Dále zde chyběl bezbariérový přístup k 25m plaveckému bazénu.

2017

Došlo k opravám dlažby u 50m plaveckého bazénu, dále jsme vytvořili dlouho chybějící bezbariérový přístup k 25m plaveckému bazénu. Mezi nejviditelnější změny patří také celková rekonstrukce hlavního vstupu včetně zázemí pro pokladní.

2019

Došlo k výměně togogánů za nově vytvořenou sestavu dvou tobogánů z aquaparku. Vznikla nová skluzavka s atrakcemi společně s rekonstrukcí 25m plaveckého bazénu, včetně brodítek v nerezovém provedení a nové dlažby. To vše za podpory města Kladna.

2020

Došlo k realizaci závlahového systému po celém areálu. Vznikl nový bistro stánek.

Letní koupaliště Sletiště - dětské brouzdaliště
Brouzdaliště po rekonstrukci
Brouzdaliště po rekonstrukci
Brouzdaliště před rekonstrukcí
2014

Samotné brouzdaliště bylo v kritickém stavu, každý rok do něj byly vkládány velké investice pro zprovoznění již překonaného stavu a vzhledu. Zcela zde chyběly např. zastíněné plochy.

2017

Došlo k rekonstrukci celého brouzdaliště a rozšíření o zastíněné plochy s herním prostorem. O dalších opravách a inovacích celého areálu se dočtete v následující sekci. 

Atletická sportovní hala na Městském stadionu Sletiště - přístavba
Přístavba po rekonstrukci
Přístavba po rekonstrukci
Přístavba před rekonstrukcí
2014

Atletická hala byla po rekonstrukci střechy společně s opláštěním. Plánovala se výměna podlahové krytiny. V hale chybělo zázemí pro sportovce (šatny, sprchy a záchody).

 

2015

Došlo k plánované výměně podlahové kritiny a tím vznikla nová multifunkční sportovní hala.

2017

Abychom docílili lepšího komfortu pro sportovce, byla provedena přístavba šaten se sociálním zázemím. Sportovní hala je nyní plně fukční a komfortní.

Městský stadion Sletiště - tribuna
Po rekonstrukci tribuny
Po rekonstrukci tribuny
Před rekonstrukcí tribuny
2014

Dětské hřiště se nacházelo ve špatném stavu, povrch atletické dráhy byl po životnosti, stánek s občerstvením nebyl neoznačen.

2015

Proběhla rekonstrukce dětského hřiště, dále došlo k opravě stánku s občerstvením a branding stánku, oprava reklamních ploch na atletickém oválu.

2016

Proběhlo zastřešení tribuny, byl vytvořen zavlažovací systém. Dále došlo k vybudování nového workoutového hřiště a označení toalet. 

2017

Došlo k doplnění a výměně všech sedaček a dále k rekonstrukci povrchů tribuny a fasády směrem k atl. oválu. Dále jsme v areálu postupně výměnili šlapadla ve Fit parku.

Přetlaková hala Brjanská (12. ZŠ)
Po rekonstrukci pláště haly
Po rekonstrukci pláště haly
Před rekonstrukcí pláště haly
2014

Ve sportovní hale Brjanská byl plášť haly dlouhodobě nevyhovující, byla překonaná doba životnosti, hala neizolovala.

2015

Došlo k opravě pláště haly.

2016

Došlo k celkové výměně pláště haly včetně osvětlení.

Atletická sportovní hala na Městském stadionu Sletiště - povrch
Po rekonstrukci
Po rekonstrukci
Před rekonstrukcí
2015

 Došlo k plánované výměně podlahové kritiny.

Sportovní víceúčelové hřiště Brjanská (12.ZŠ)
Po rekonstrukci hřiště
Po rekonstrukci hřiště
Před rekonstrukcí hřiště
2014

Byla naplánována renovace městem z dotací ROP hřiště u 12.ZŠ Brjanská. 

2015

Došlo k celkové renovaci víceúčelového hřiště.

Aquapark Kladno - bazénová vana a tobogány
Po rekonstrukci bazénové vany
Po rekonstrukci bazénové vany
Před rekonstrukcí bazénové vany
2014

Bazénová vana 25m plaveckého bazénu se nacházela v havarijním stavu, každoročně musela být natírána a opravována kvůli korozím, tím se protahovala i letní plánovaná odstávka celého areálu.

2016

Podařilo se nám zrekonstruovat bazénovou vanu 25m plaveckého bazénu. Společně došlo také k opravě střechy a fasády kotelny. Abychom mohli komfortněji odbavovat naše návštěvníky, renovovali jsme pokladní a rezervační systém. V neposlední řadě jsme provedli redesign webových stránek, které jsou nyní modernější a přehlednější.

2019

Za podpory města Kladna došlo k výměně tobogánů za nově zateplené, staré tobogány byly přesunuty na letní koupaliště Sletiště. Celý projekt stál přes 58 milionů korun (padesatipětimilionovou dotací jeho realizaci umožnilo město).

Městská hokejbalová aréna
2017
2017
2014
2014

Hřiště bylo celkově v nevyhovujícím stavu, povrch, mantinely i sítě, dále byla poruchová časomíra.

2017

Došlo k celkové rekonstrukci hokejbalové arény, byl vybudován zcela nový povrch hřiště, mantinely, tvrzená skla se sítěmi a časomíra. Dále došlo k brandingu tribuny a budovy se zázemím.

2020

Instalováno nové LED osvětlení s manuálně nastavitelnou intenzitou, ve dvou šatnách vyměněn nábytek, vyměněna podlahová konstrukce na hráčské lavici.

Tenisový areál SK
2014

Tenisový areál byl v pronájmu, celkově velmi špatný stav celého areálu.

2016

Dojednáno ukončení pronájmu.

2017

Po ukončení pronájmu došlo k rekonstrukci stávajících kurtů (nový bezúdržbový povrch) a tréninkové stěny. Branding vstupu a zazemí a opravy chodníčků a ostatních ploch. 

Fotbalové hřiště FK Rozdělov
2017
2017
2014
2014

Oplocení bylo v havarijním stavu, budova šaten a bufetu taktéž.

2017

Došlo k rekonstrukci oplocení a chodníku, dále k vytvoření nových parkovacích míst a rekonstrukci stávajích míst. Byl vybudován zavlažovací systém. Také byla opravena budova se šatnami a se zázemím. 

Kladenská sportovní hala
Po rekonstrukci nápisu
Po rekonstrukci nápisu
Před rekonstrukcí nápisu
2014

V hale bylo nefunkční nouzové osvětlení, podlaha se nacházela ve špatném stavu. Nevyhovovalo také označení celé haly (neosvětlený nápis, neoznačený vstup pro diváky).

2015

Došlo k výměně nouzového osvětlení včetně zdrojů, byla opravena podlaha v hlavním sále, osvětlení zprovozněno, branding hlavního vstupu pro diváky a zázemí v hale (toately, šatny).

Sportovní hala BIOS
Sportovní hala BIOS
Sportovní hala BIOS
2014

V hale byla nefunkční okna, špatná střecha (zatéká), špatná podlaha (praskající sváry).

2016

Došlo k výměně všech oken. Dále došlo k brandingu hlavního vstupu. 

2019

Došlo k opravě střechy.

Finská sauna
Finská sauna
Finská sauna
2016

Došlo k průběžným opravám a dále k výměně výdřevy potní místnosti.

2020

V šatnách byla vyrovnána podlaha, položen vinyl a vyměněn nábytek.

Trampolínový park
Trampolínový park
Trampolínový park
2014

Zcela chybí jedna atrakce.

2017

Došlo k výměně jedné atrakce "air tracku". Došlo k brandingu areálu.

2020

Trampolínový park rozšířen o novou dvojsestavu. Umístěna je proti stávající čtyřsestavě a navyšuje celkovou kapacitu trampolín.

Letní koupaliště Bažantnice
Letní koupaliště Bažantnince
Letní koupaliště Bažantnince
2017

Rozšířili jsme boxy na cennosti.

2018

Došlo k úpravě hlavního vstupu včetně zázemí pro pokladní, dále proběhla výměna sprchových sloupů za stávající nefunkční.

2019

Došlo k instalaci zavlažovacího systému a posílení toalet.

Zimní stadion ČEZ
Hlavní ledová plocha
Hlavní ledová plocha
2014

Na první (hlavní ledová plocha) hale bylo nevyhovující sociální zařízení a šatny pro hosty. Dále zde nevyhovovalo sociální zařízení v chodbě za trestnou lavicí a ošetřovna, v havarijním stavu byla také střecha. Na druhé (tréninkové ploše) hale bylo nevyhovující sociální zařízení pro veřejnost a šatny pro hosty včetně zázemí, nicméně zde byla ukončená I. fáze rekonstrukce střechy. Co se týká administrativní budovy, u té byla střecha také v havarijním stavu.

 

2015

Na první (hlavní ledová plocha) hale bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro hosty a za trestnou lavicí. Na druhé (tréninkové ploše) hale jsme provedli II. fázi rekonstrukci střechy a také byly opraveny dvě šatny pro hosty. Střecha administrativní budovy byla generálně opravena.

 

2016

Na první (hlavní ledová plocha) hale proběhla rekonstrukce ošetřovny, byly rekonstruovány šatny na základě požadavků pro získání statutu hokejová akademie ČSLH. Opravily se dva pokoje nad strojovnou. Pro veřejnost bylo zakoupeno mobilní kluziště, které je každoročně umístěno na náměstí Starosty Pavla v zimních měsících.

2017

Na první (hlavní ledová plocha) hale byla provedena rekonstrukce šaten pro hosty 1, 2 a dalších dvou pro druhou ledovou plochu, dále byl vyměněn kompresor. 

 

2018

Na druhé (tréniková plocha) hale došlo k opravě sociálních zařízení v opravených šatnách a pro veřejnost.

2019

Došlo k výstavbě nových šaten pro malé hokejisty. Za spojovacím tunelem mezi první a druhou ledovou plochou vyrostla modulární stavba ze tří buněk, ve které je zbrusu nová šatna s kompletním sociálním zařízením.

2020 - 2021

Na první (hlavní ledová plocha) hale plánujeme rekonstrukci střechy, dále kompletní zateplení budovy, odvlhčovací systém a úprava vstupu.

Sport Hotel Sletiště
Sport Hotel Sletiště
Sport Hotel Sletiště
Bývalá ubytovna
2014

Vybavení a vzhled hotelu odpovídalo předchozí ubytovně a ne tříhvězdičkovému hotelu, absence zahrádky, skladu pro kuchyň a pro ostatní požadavky hotelu.

2015

Hotel byl vybaven a upraven tak, že má v současné době svoji tvář, moderní design a splňuje veškeré požadavky pro tři hvězdy. Byla vytvořena letní zahrádka včetně baru směrem k letnímu  koupališti Sletiště a tím můžeme obsloužit i návštěvníky koupaliště. Dále byl vytvořen sklad pro kuchyň a došlo k úpravě parkoviště před hotelem a administrativní budovou.

2017

Došlo k doplnění zastřešení venkovního baru.

Hybridní automobily
Hybridní automobil Toyota Corolla
Hybridní automobil Toyota Corolla
2020

Trojici nových služebních vozidel budou nově moci využívat zaměstnanci Sportovních areálů města Kladna. Hybridní automobily Toyota Corolla společnost zakoupila díky štědré podpoře Statutárního města Kladna, které na nákup ekologických vozů přispělo dotací ve výši přes milion korun.

Za přidělení dotace jsme městu moc vděční,“ říká jednatel Sportovních areálů města Kladna Jiří Chvojka. „Nová služební vozidla jsme potřebovali a rozhodli jsme se vydat směrem, který považujeme za přínosný. Chtěli jsme hybridní vozidla, protože věříme, že ekologií by se městská společnost měla zabývat. Už proto, že tyto vozy často pojíždí po sportovištích, případně i lesem, pokud vezmeme v úvahu například koupaliště Bažantnice. Chtěl bych proto za poskytnutí dotace městu ještě jednou poděkovat.“

Nová vozidla jsou opatřena polepy s logy Sportovních areálů města Kladna a Statutárního města Kladna tak, aby byla na první pohled rozeznatelná. Jejich největší předností je nízká spotřeba a prakticky nulový hluk.

Statutární město Kladno se společně s předními evropskými velkoměsty, například finským Espoo či německým Lipskem, zapojilo do projektu SPARCs, který se zabývá udržitelným rozvojem měst s ohledem na přechod k uhlíkově neutrální a zdrojově efektivní ekonomice.

„Jednou z vizí implementace tohoto projektu je postupně převést celou městskou flotilu na ekologičtější pohony. Jsme rádi, že v této myšlence mohou být sportovní areály díky štědré podpoře města průkopníky,“ uvedl ředitel Sportovních areálů města Kladna František Bureš.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz


Vážení návštěvníci, od 1. 12. 2016 dle zákona přecházíme na EET systém tržeb.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Děkujeme za pochopení.