Fotbalové hřiště FK Rozdělov
2017
2017
2014
2014

Oplocení bylo v havarijním stavu, budova šaten a bufetu taktéž.

2017

Došlo k rekonstrukci oplocení a chodníku, dále k vytvoření nových parkovacích míst a rekonstrukci stávajích míst. Byl vybudován zavlažovací systém. Také byla opravena budova se šatnami a se zázemím. 

Fotogalerie