Kladenská sportovní hala
Po rekonstrukci nápisu
Po rekonstrukci nápisu
Před rekonstrukcí nápisu
2014

V hale bylo nefunkční nouzové osvětlení, podlaha se nacházela ve špatném stavu. Nevyhovovalo také označení celé haly (neosvětlený nápis, neoznačený vstup pro diváky).

2015

Došlo k výměně nouzového osvětlení včetně zdrojů, byla opravena podlaha v hlavním sále, osvětlení zprovozněno, branding hlavního vstupu pro diváky a zázemí v hale (toately, šatny).

Fotogalerie