Přetlaková hala Brjanská (12. ZŠ)
Po rekonstrukci pláště haly
Po rekonstrukci pláště haly
Před rekonstrukcí pláště haly
2014

Ve sportovní hale Brjanská byl plášť haly dlouhodobě nevyhovující, byla překonaná doba životnosti, hala neizolovala.

2015

Došlo k opravě pláště haly.

2016

Došlo k celkové výměně pláště haly včetně osvětlení.

Fotogalerie