Zimní stadion ČEZ
Hlavní ledová plocha
Hlavní ledová plocha
2014

Na první (hlavní ledová plocha) hale bylo nevyhovující sociální zařízení a šatny pro hosty. Dále zde nevyhovovalo sociální zařízení v chodbě za trestnou lavicí a ošetřovna, v havarijním stavu byla také střecha. Na druhé (tréninkové ploše) hale bylo nevyhovující sociální zařízení pro veřejnost a šatny pro hosty včetně zázemí, nicméně zde byla ukončená I. fáze rekonstrukce střechy. Co se týká administrativní budovy, u té byla střecha také v havarijním stavu.

 

2015

Na první (hlavní ledová plocha) hale bylo zrekonstruováno sociální zařízení pro hosty a za trestnou lavicí. Na druhé (tréninkové ploše) hale jsme provedli II. fázi rekonstrukci střechy a také byly opraveny dvě šatny pro hosty. Střecha administrativní budovy byla generálně opravena.

 

2016

Na první (hlavní ledová plocha) hale proběhla rekonstrukce ošetřovny, byly rekonstruovány šatny na základě požadavků pro získání statutu hokejová akademie ČSLH. Opravily se dva pokoje nad strojovnou. Pro veřejnost bylo zakoupeno mobilní kluziště, které je každoročně umístěno na náměstí Starosty Pavla v zimních měsících.

2017

Na první (hlavní ledová plocha) hale byla provedena rekonstrukce šaten pro hosty 1, 2 a dalších dvou pro druhou ledovou plochu, dále byl vyměněn kompresor. 

 

2018

Na druhé (tréniková plocha) hale došlo k opravě sociálních zařízení v opravených šatnách a pro veřejnost.

2019

Došlo k výstavbě nových šaten pro malé hokejisty. Za spojovacím tunelem mezi první a druhou ledovou plochou vyrostla modulární stavba ze tří buněk, ve které je zbrusu nová šatna s kompletním sociálním zařízením.

2020 - 2021

Na první (hlavní ledová plocha) hale plánujeme rekonstrukci střechy, dále kompletní zateplení budovy, odvlhčovací systém a úprava vstupu.

Fotogalerie