Představujeme Jiřího Galbavého z městské společnosti SAMK

Datum:
13/04/2020 - 16:45
Kategorie:

Jakou pozici ve společnosti Sportovní areály města Kladna s.r.o. zastáváte a co tato pozice obnáší?

V současné době zastávám pozici vedoucího střediska areálů Městského stadionu Sletiště, Trampolínového parku, Tenisového areálu SK a Stadionu Františka Kloze.

Mým úkolem je zajištění pořádku ve všech těchto areálech, od úklidu přes potřebné opravy, zajištění veškerých revizí, odvod vybrané hotovosti na sportovištích, zajištění servisu při pořádaných akcích až po personální zajištění.

Dlouhodobě spolupracujeme se společností, která zaměstnává hendikepované osoby. Jsme rádi, že jim můžeme práci nabídnout a musím říci, že mají velký podíl na zajišťování pořádku v celém areálu Městského stadionu Sletiště.

 

Je v plánu pro letošní rok nějaká úprava či novinka?

Ano, na Městském stadionu Sletiště je plánována postupná výměna strojů ve venkovním Fit parku. Poté je v plánu rozšíření chodníku k zadnímu nájezdu na Atletický ovál a na závěr je v plánu úprava části cyklostezky k zadní bráně areálu Sletiště.

V Trampolínovém parku je pro letošní rok plánována koupě dvousestavy trampolín, čímž se rozšíří velice oblíbená atrakce pro naše malé návštěvníky.

V Tenisovém areálu SK je plánována rekonstrukce centrálního kurtu. Již došlo ke kompletnímu vyčistění, aby rekonstrukce mohla začít.

Nově máme ve správě Stadion Františka Kloze, kde budeme zajišťovat veškeré revize a je v plánu postupná oprava areálu a přilehlých hřišť.

 

Jaké nejvýznamnější akce se na Sletišti konají?

Největší akcí, která se v areálu Městského stadionu Sletiště koná, jsou Dny města Kladna.

Dále v areálu probíhají závody pořádané kladenským atletickým klubem a samozřejmostí jsou akce pořádané naší společností. Bohužel teď se situace mění, vzhledem k okolnostem jako je koronavirus. Uvidíme, kdy se zase na Sletiště uspořádá nějaká větší akce.

 

Jaké provozy budou v blízké době zahájeny?

V průběhu dubna bude zahájen provoz v Trampolínovém parku, závisí však na klimatických podmínkách. Zároveň je na začátek dubna naplánováno bourání nafukovací haly v Tenisovém areálu SK s následným zahájením provozu letních tenisových kurtů. Samozřejmě vše závisí na počasí.

 

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz