Proč je v Aquaparku Kladno zavřený pavilon atrakcí?

Datum:
12/06/2020 - 11:15
Kategorie:

Proč jsou v kladenském aquaparku zavřené atrakce? Protože v našich podmínkách není možné dostát striktním požadavkům Ministerstva zdravotnictví České republiky, aniž bychom provoz omezili natolik, že by pozbyl smyslu – jak z hlediska ekonomického, tak z pohledu komfortu návštěvníků. Až do uvolnění níže popsaných opatření tak pavilon atrakcí zůstane uzavřen.

Dokument Ministerstva zdravotnictví České republiky vydaný 23. května 2020 mimo jiné říká, že až do odvolání nelze provozovat vodní atrakce, u kterých v důsledku proudící vody dochází k nechtěnému kontaktu návštěvníků – to se týká zejména divokých řek, houpacích bazénů, vlnových atrakcí a podobně.

Stejně tak až do odvolání nelze provozovat parní lázně, které jsou z hygienického hlediska pro přenos nákazy vysoce rizikové. Celkově je nutné omezit provoz všech zařízení generujících vodní aerosol, což se týká vodopádů, chrličů a podobných mechanismů.

Každá vířivka, v případě Aquaparku Kladno i masážní lůžka, musí mít stanovenou okamžitou kapacitu umožňující mezi lidmi udržovat rozestupy metru a půl. To pro kladenský aquapark v praxi znamená nejvýš pět osob v případě whirlpoolu a 4 osoby u masážních lůžek.

Provozovatel je povinen vyčlenit oddělenou místnost nebo oddělený prostor pro případné ošetření návštěvníka či člena personálu s podezřením na covid-19 mimo běžnou místnost ošetřovny. Takový prostor, vzhledem k celkově stísněnému prostoru celého Aquaparku Kladno, není možné vyčlenit.

Nad rámec výše uvedených požadavků je na zvážení každého provozovatele stanovit k eliminaci šíření nákazy další opatření podle místních podmínek.

Výše uvedené zákazy a omezení Ministerstva zdravotnictví České republiky minimálně z poloviny omezují provoz v pavilonu atrakcí, a proto i z ekonomického hlediska, které je společnost nucena vzít v úvahu, vyčkáme dalšího rozvolnění opatření.

V současnosti je v Aquaparku Kladno otevřen plavecký bazén a od minulého týdne je v prostorách šaten otevřena i ohřívárna (potírna).

Děkujeme za pochopení.

Sportovní areály města Kladna s. r. o.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz