SAMK ani v omezeném režimu nezahálely

Datum:
16/12/2020 - 13:30
Kategorie:

Vážení čtenáři,

rok 2020 se pomalu chýlí ke konci a nastává čas bilancování. Letos je obzvlášť složité, neboť koronavirová pandemie se dotkla životů nás všech, městské sportovní areály nevyjímaje. Některé mohly fungovat v omezeném režimu, jiné jsme byli nuceni zavřít úplně. Koupací sezonu nám zpočátku nabourávala hygienická opatření, vnitřní bazény a akvapark jsme byli nuceni dvakrát nadlouho odstavit, na prázdném zimním stadionu rolbaři udržovali led, na kterém se nikdo nemohl sklouznout. Přišli jsme o příjmy ze vstupného a nájmů, nutnost udržovat sportoviště v chodu a vynakládat prostředky na jejich údržbu zůstala.

Přes vše nepříjemné, co nám uplynulý rok připravil, nesmíme opomíjet pozitiva. Jsem rád, že i ve složité situaci jsme zrealizovali několik zásadních investic a odstávek sportovišť jsme využili k nutným opravám. Možná nejsou na první pohled viditelné, ale z hlediska provozu jsou nezbytné.

Investic se letos dočkalo například letní koupaliště Sletiště, kde jsme instalovali nový závlahový systém a vybudovali jsme moderní stánek s občerstvením, který obslouží i přilehlý trampolínový park. Ten jsme na podzim doplnili o novou dvousestavu, na kterou se v příští sezoně můžete těšit. Novinky hlásí také městská hokejbalová aréna, která dostala prvotřídní LED osvětlení i nový nábytek do šaten. Do zázemí jsme investovali i v nedaleké finské sauně nebo na fotbalovém stadionu Františka Kloze. Spravujeme ho teprve krátce, ale už nyní začínáme pracovat na postupné obnově, kterou nezbytně potřebuje. Začali jsme chybějícími revizemi a pokračovali drobnými úpravami, jako je položení nové podlahy v šatnách nebo výměna ochranných sítí na hlavním hřišti. V příštím roce bychom rádi opravili sousední hřiště s umělým trávníkem.

Ostošest jsme pracovali na údržbě v aquaparku, kde jsme namátkou vyměnili hořáky, pískové filtry nebo vyspárovali brouzdaliště, turecká lázeň dostala nové výrobníky páry. Co ale návštěvníci po otevření pavilonu atrakcí určitě ocení nejvíce, je unikátní červený tobogán Turbo Rocket, který můžeme konečně uvést do provozu.  

V neposlední řadě jsme letos finalizovali projekt komplexní rekonstrukce zimního stadionu, který odstartuje první etapou bezprostředně po skončení stávající hokejové sezony. Díky jednání se zástupci Středočeského kraje a Národní sportovní agentury jsme získali příslib finanční pomoci, která nám umožní zásadní opravu, jakou by město bez finanční pomoci zvenčí nemohlo samo zaplatit.

Přestože rok 2020 hromadným akcím příliš nepřál a například tradiční pálení čarodějnic nebo oslavy Dne dětí jsme byli nuceni zrušit, příměstský tábor Léto kladenských dětí jsme v průběhu července a srpna dokázali zorganizovat takřka v běžném režimu. Na konci srpna jsme organizací charitativního běhu podpořili Zahradu Kladno a v září jsme uspořádali oblíbený seniorský pětiboj. To všechno jsou pozitiva, za které jsme rádi a věříme, že je také oceníte, až se na naše sportoviště budete moci vrátit a účastnit se našich akcí.

V dnešních dnech si více než kdy předtím uvědomujeme, jak důležitá je mít oporu. Sportovní areály ji mají ve Statutárním městě Kladnu, partnerech, návštěvnících a samozřejmě zaměstnancích. Všem proto srdečně děkuji za sounáležitost v nelehkém roce 2020 a těším se na lepší společné zítřky v roce 2021.

Jiří Chvojka, jednatel Sportovních areálů města Kladna s. r. o.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz