Sportovní areály za podpory města Kladna zakoupily tři hybridní automobily

Datum:
07/08/2020 - 12:15
Kategorie:

Trojici nových služebních vozidel budou nově moci využívat zaměstnanci Sportovních areálů města Kladna. Hybridní automobily Toyota Corolla společnost zakoupila díky štědré podpoře Statutárního města Kladna, které na nákup ekologických vozů přispělo dotací ve výši přes milion korun.

„Za přidělení dotace jsme městu moc vděční,“ říká jednatel Sportovních areálů města Kladna Jiří Chvojka. „Nová služební vozidla jsme potřebovali a rozhodli jsme se vydat směrem, který považujeme za přínosný. Chtěli jsme hybridní vozidla, protože věříme, že ekologií by se městská společnost měla zabývat. Už proto, že tyto vozy často pojíždí po sportovištích, případně i lesem, pokud vezmeme v úvahu například koupaliště Bažantnice. Chtěl bych proto za poskytnutí dotace městu ještě jednou poděkovat.“

Nová vozidla jsou opatřena polepy s logy Sportovních areálů města Kladna a Statutárního města Kladna tak, aby byla na první pohled rozeznatelná. Jejich největší předností je nízká spotřeba a prakticky nulový hluk.

Statutární město Kladno se společně s předními evropskými velkoměsty, například finským Espoo či německým Lipskem, zapojilo do projektu SPARCs, který se zabývá udržitelným rozvojem měst s ohledem na přechod k uhlíkově neutrální a zdrojově efektivní ekonomice.

„Jednou z vizí implementace tohoto projektu je postupně převést celou městskou flotilu na ekologičtější pohony. Jsme rádi, že v této myšlence mohou být sportovní areály díky štědré podpoře města průkopníky,“ uvedl ředitel Sportovních areálů města Kladna František Bureš.

Sportovní areály města Kladna s.r.o.

Sportovců 818, Rozdělov
272 04 Kladno

IČO: 26154170
DIČ: CZ26154170
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka č. 75074

Telefon: 312 248 006
E-mail: samk@samk.cz